فوايد كتابخواني+ معرفي كتاب كودك

فوايد و نقش كتاب خواندن در رشد كودكان (معرفي كتاب)

داستان ها و اشعاري كه براي كودكان مي خوانيم و يا آنها مي شنوند، مي تواند در تخيل، قوت تصور، افكار و روحيه آنها اثر عميقي بگذارد و كودكان را براي معاشرت و ارتباط برقرار كردن با ديگران آماده مي كند. تقویت مهارت ها و تاثیر کتاب بر کودکان شناخت حروف و قواعد زبان:  وقتي […]

ادامه مطلب و دانلود قصه