سیب قرمز+ کاردستی بهاره

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی بهاره امروز ما سیب قرمز:

سیب قرمز+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی قرمز داریم اول آن را از وسط تا می دهیم تا دو تا مستطیل بدست بیاید حالا آنها را روی هم قرار می دهیم و آن را از وسط تا می دهیم حالا مدل نمونه یک طرف سیب را می کشیم که وقتی در می آوریم دو تا سیب بدست می آید بعد روی یک کاغذ رنگی مدل نمونه هر دو را با چسب می چسبانیم بعد روی یک کاغذ سفید همان طرح را فقط کوچکتر می کشیم و در می آوریم و وسط آن می چسبانیم و با ماژیک مشکی دانه های آن را هم می کشیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است .

سیب قرمز+ کاردستی بهاره