سنجاب بازیگوش+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما سنجاب بازیگوش:

سنجاب بازیگوش+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی کرم داریم که ابتدا آ ن را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم که سه تا مستطیل بدست بیاد و بعد با ماژیک قهوه ای روی دو تا از مستطیل ها را خال خالی می کنیم و یکی دیگر را مورد نمونه خط می کشیم حالا یک طرف یکی از مستطیل ها را مدل نمونه یک نیم دایره برش می زنیم و روی یک کاغذ رنگی دیگر که برای زمینه کارمان استفاده می کنیم می چسبانیم و یکی دیگر را فرم می دهیم و برای دم آن استفاده می کنیم و دیگری را مدل نمونه هر دو طرف را به هم نزدیک می کنیم و می چسبانیم و روی آن با ماژیک چشم و ابرو و دهان می گذاریم حالا کاردستی بهاره ما آماده است.

سنجاب بازیگوش+ کاردستی بهاره