زنگوله ی عروسی + قصه کودکانه صوتی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: زنگوله عروسی ?

نویسنده: لاله جعفری ?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:
? @childrenradio

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

یک شب زنگوله رفته بود عروسی، اون جا دلنگ و دولونگ کرد، همه رو شاد کرد ولی زود خسته شد. به خونه برگشت، می خواست بخوابه که یهو دید دلنگش نیست. دولونگشم نیست. زنگوله گفت: زنگوله بی دلنگ و دولونگ که زنگوله نیست. بدو بدو رفت خونه عروس و گفت: عروس خانوم، آقا داماد دلنگ و دولونگ من رو ندیدین. عروس گفت…