ریسی رییس+قصه صوتی شب

ریسی رییس+قصه شب

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: ریسی رییس 😘

نویسنده: تونی گراس 😉
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:
🆔 @childrenradio.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودک برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

ریسی خودشو از همه دانا تر می دونست برای همین همیشه رییس بازی در می آورد و به دیگران دستور می داد. برادرش میخواست لباس مدرسشو تا کنه، ریسی گفت: اینطوری نه، بده به من تا یادت بدم، بعد لباسو از دست اون کشید و خودش تا کرد. برادرش ناراحت شد، اون خودش بلد بود لباسشو تا کنه.پدر و مادر ریسی…