شعر روز پدر+ معرفي كتاب كودك

شعر كودكانه (معرفي كتاب كودك)

شعر کودکانه ماه رجب از آسمون ستاره باز می باره دلامون از یاد خدا بهاره ماه رجب ماه رجب ماه رجب باز خبرایی داره رجب که ماه خداست نام یه رود زیباست جاری میون بهشت مثل عسل مصفاست آسمون عبادت توی رجب چه صافه باز خدا مهمون داره موسم اعتکافه نسیم بندگی باز می پیچه […]

ادامه مطلب و دانلود قصه