صحبت نکردن کودکان+قصه کودک

انتخاب رنگ اتاق کودک + بخش دوم

گاهی اوقات رنگ اتاق خواب کودک میتواند خیلی مهم تر ازآنچه باشد که فکر می کنیم. چون میتواند، به طور مستقیم در رشد، خلاقیت، تفکر و تمرکز کودک تاثیر داشته باشد. پس برای انتخاب دقیق و بهتر دانستن اطلاعات کافی درباره روانشناسی رنگ ها و تاثیر هر کدام از آن ها بر روی کودک بسیار […]

ادامه مطلب و دانلود قصه