پسر سینی دختر نارنج + قصه کودکانه صوتی

گوش کنید:

سمینا:
قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: پسر سینی دختر نارنج
نویسنده: شکوه قاسم نیا?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
? @childrenradio..

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

سینی گرد نقره ای نشسته بود رو طاقچه، یک هندونه ی گرد بزرگ آوردن و گذاشتن روی سینی، پاقو زدن به دلش و از وسط دو نصفش کردن،  سرخ و رسیده بود، شیرینه شیرین، سینی گرد نقرهه ای چشمش که به سرخی هندونه افتاد خوشش اومد و گفت: سلام علیک خانوم قرمزه، من تنها تو تنها، بگو ببینم زن من میشی. هندونه نگاهی به سینی انداخت و گفت: من که به این خوشگلیم، زن تو زشت و بی رنگ و رو بشم، نه که نمیشم…