دایره زنگی و موش کوچولو+ قصه کودکانه صوتی

دایره زنگی و موش کوچولو+ قصه شب صوتی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: دایره زنگی و موش کوچولو ?

نویسنده: شکوه قاسم نیا?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:
? @childrenradio.

شما می توانید مارا از طریق رادیو قصه کودکانه  برای شنیدن قصه های صوتی کودکانه و قصه شب با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

یکی بود یکی نبود یک دایره زنگی بود که دارام دارام آواز می خوند و دیلینگ دیلینگ زنگوله هاشو تکون می داد و خوش بود و هیچ غمی توی دنیا نداشت، از این مهمانی به اون مهمانی می رفت، از این عروسی به اون عروسی می رفت، هر جا که خوشی و شادی بود دایره ی زنگی قصه ما هم بود تا این که….