تنبیه کودکان + قصه صوتی

تنبیه کودکان + بخش دوم

تنبیه کردن کودکان به شکلی که در برخورد با کار نادرست‌شان، آن ها را با پیامدهای دردناکی مواجه کنیم، شاید باعث شود کارشان را تکرار نکنند، اما اثرات جانبی نامطلوب و بدی را در روحیه کودک به دنبال دارد. کودکی که تنبیه شده ممکن است واکنش احساسی نشان بدهد، مقابله‌به‌مثل کند یا از فرد تنبیه‌کننده […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
تنبیه کودک + قصه کودکانه

تنبیه کودکان + بخش اول

یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده تربیتی که اکثر پدران و مادران در آن دچار تردیدند، چگونگی برخورد با آنان با کارهای نادرست کودکان است، به طوری که بیشتر اوقات والدین متحیر می مانند که در مقابل خطاها و کج خلقی های فرزندانشان و روی برتافتن آنان از توصیه ها و راهنمایی ها چه […]

ادامه مطلب و دانلود قصه