بچه عنکبوت + قصه شب

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: بچه عنکبوت ?

نویسنده: لاله جعفری ?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:
? @childrenradio.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

بچه عنکبوت کوچولو روی یک درخت بود. از صبح تا شب تار می بافت، از شب تا صبح تار می بافت. از مامانش یاد گرفته بود. یک شب که داشت تار می بافت مامانش گفت: بسه دیگه بیا بخواب، بچه عنکبوت گفت: دوست دارم تار ببافم، نمی خوام بخوابم.  مامانش گفت: اون قدر ببافم تا خسته بشی، من که رفتم بخوابم شب بخیر. بچه عنکبوت بافت و بافت و بافت.  درخت گفت: چقدر تار می بافی، شاخه ام درد گرفت بسه دیگه بگیر بخواب بچه. اما عنکبوت بازم بافت. درخت گفت: مردم از این همه تار بگیر بخواب. عنکبوت گفت: چجوری بخوابم، مامانم که خوابه، کی میخواد تابم بده…