بهار آمد گل آمد+شعر كودك

بهار آمد (شعر كودك)

بهار آمد، گل آمد                  نسرین و سنبل آمد گل‌های سرخ و زیبا              در باغ خانه‌ی ما چشم‌ها را باز کردند             با خنده ناز کردند بنفشه دسته‌دسته             کنار جو نشسته در روز آفتابی                      در آسمان آبی پرنده‌ی خوش‌آواز                 پر زد و کرد پرواز بهار آمد، گل آمد                 نسرین و سنبل آمد خواندن اشعار […]

ادامه مطلب و دانلود قصه