بهار آمد (شعر كودك)

بهار آمد(شعر كودك)

بهار آمد، گل آمد                  نسرین و سنبل آمد

گل‌های سرخ و زیبا              در باغ خانه‌ی ما

چشم‌ها را باز کردند             با خنده ناز کردند

بنفشه دسته‌دسته             کنار جو نشسته

در روز آفتابی                      در آسمان آبی

پرنده‌ی خوش‌آواز                 پر زد و کرد پرواز

بهار آمد، گل آمد                 نسرین و سنبل آمد

خواندن اشعار و داستان هاي مربوط به نوروز از گذشته هاي دور تا زمان حال براي كودكان بسيار بسيار لذت بخش است. با نزديك شدن به عيد نوروز، خواندن شعر و ترانه هاي نوروزي كودكان را خيلي خوشحال مي كند. با شكوه ترين جشن هاي ايران جشن و شادي نوروز است. رسومات و آيين هايي كه در اين جشن وجود دارد باعث مي شود نوروز براي كودكان خاطره انگيز و به ياد ماندني شود.

بهار آمد+ پروين دولت آبادي

پروين دولت آبادي شاعر كودك و نوجوان در ۲۱ بهمن سال ۱۳۰۳ در خانواده اي كه اهل شعر بودند در احمد آباد از توابع اصفهان زاده شد. او ابتدا در مدرسه ناموس اصفهان همان مدرسه اي كه مادرش مدير آنجا بود درس خواند و دوره ابتدايي را در مدرسه نوروز به پايان رساند. دبيرستانش را ابتدا در مدرسه “نور و صداقت” كه آموزگاران انگليسي داشت درس خواند ولي سال هاي آخر رادر مدرسه آمريكايي نوربخش درس خواند.

دولت آبادي اوايل تصميم داشت در رشته مجسمه سازي و نقاشي در دانشكده هنرهاي زيبا ادامه تحصيل دهد، اما با بازديد از يك پرورشگاه كاملا نظرش عوض شد. و سرپرستي و تربيت كودكان پرورشگاه را به عهده گرفت. اشعاري كه براي كودكان سرود بسيار بسيار مورد توجه و علاقه آنها قرار گرفت. اشعار وي براي كودكان جنبه تفريحي و سرگرمي داشت زيرا او نمي خواست شعر كودكان پندگونه باشد.

دولت آبادي علاوه بر حوزه كودك براي بزگسالان هم اشعاري در سبك سنتي و نيمايي سروده است. كودكان اشعار وي را سال هاي زيادي در كتب درسي خواندند.

پروين دولت آبادي از پايه گذاران انتشارات «سخن» است . او در سال ۱۳۳۹ با همكاري زهرا خانلری و همسرش اسماعیل سالمی، پرویز ناتل خانلری اين شركت انتشاراتي را پايه گذاري كرد و به ثبت رساند. وي به مدت دو سال تنها شاعر نشريه “پیک” بود.

آثار دولت ابادي براي كودكان:

ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ح‍ی‍وان‍ات، ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ از اب‍راه‍ی‍م‌ دادپ‍ی‌ با ش‍ع‍ر پ‍روی‍ن‌ دول‍ت‌آب‍ادی

گ‍ل‌ را ب‍ش‍ن‍اس‌ ک‍ودک‌ م‍ن

گ‍ل‌ آم‍د و گ‍ل‌ آم‍د، ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍درس‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه ‌ن‍ظم‌ پ‍روی‍ن‌ دول‍ت‌آب‍ادی

خ‍ان‍ه‌ی‌ م‍ق‍وای‍ی

گ‍ل‌ ب‍ادام‌ جایزه ی شعر برتر شورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۶ شد.

ه‍لال‌ ن‍ق‍ره‌ای

ب‍ر ق‍ای‍ق‌ اب‍ره‍ا‌

م‍رغ‌ س‍رخ‌ پ‍ا ک‍وت‍اه

آثار دولت آبادي براي بزرگسالان:

ش‍ع‍ر ن‍و

ش‍ه‍ر س‍ن‍گ‍ی

آت‍ش‌ و آب

 پروين دولت آبادي ۲۷ فروردين سال ۱۳۸۷  زماني كه ۸۴ سالش بود بر اثر سكته قلبي در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرميده است.

كلمات كليدي: شعر كودكانه, شعر بهار آمد, پروين دولت آبادي

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودک برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

تحريريه: نوشين صحبتي