بروز خشم در کودکان

یکی از مهم ترین چالش های والدین یا بزرگسالان چه در تربیت، چه در ارتباط با کودکان چگونگی کنترل خشم در آن هاست. احساس عصبانیت و خشم جزئی از زندگی ماست و همه کودکان به صورتی آن را تجربه میکنند، از این رو باید به کودکان بیاموزیم که چگونه می توانند خشم خودشان را کنترل کنند کودکانی که دائما عصبانی یا خشمگین می شوند را می توان درمان کرد اول باید به دنبال علت این عصبانیت های مداوم باشیم که می تواند به علت بی توجهی والدین نسبت به کودکان باشد. بروز عصبانیت در کودکان که می تواند به شکل دعوا و آزار و اذیت دیگران باشد نباید مورد غفلت قرار بگیرد

کنترل خشم در کودکان:

والدین می توانند با استفاده از راهکارها و تکنیک هایی، خشم در کودکان را کنترل و درمان کنند. به کودک خود کمک کنید تا بتواند خشم خودش را کنترل کند. بهتر است که خودتان یک مدل برای کنترل عصبانیت در کودکان داشته باشید. اگر کودکتان مشاهده کند که شما در هنگام عصبانیت خونسردی خود را از دست می دهید. او نیز با الگوبرداری از شما در کنترل عصبانیت با مشکل رو به رومی شود. در زمان های مختلف احساس عصبانیتتان را به صورت کلامی بازگو کنید. به عنوان مثال وقتی از او عصبی می شوید مسئولیت رفتار خود را بپذیرید و معذرت خواهی کنید و رفتار صحیح را بروز دهید. برای کنترل کردن عصبانیت در خانه تان قوانینی را مشخص کنید. مثلا به آن ها بگویید که وقتی عصبانی می شوند، چه کار می توانند بکنند و اگر این قانون ها را رعایت نکنند چه پیامدی برایشان دارد.

به کودک عواقب رفتارش را گوش زد کنید:

زمانی که کودک قوانین عصبانیت را زیر پا گذاشت، او را با عواقب رفتاری که داشته است مواجه کنید. اگر کودک پرخاشگری کرد. بدون تاخیر او را با عاقبت رفتارش رو به رو کنید. این عواقب می تواند به صورت خارج کردن او از موقعیت، و جبران با انجام کار های خانه باشد.

بروز خشم در کودکان+قصه شب

چه زمانی باید از یک متخصص کمک بگیریم:

اگر که شدت خشم وعصبانیت درکودکان خارج از حد شده باشد که دیگر نتوان آن را کنترل کرد. باید از کمک های حرفه ای و مشاوره کودک استفاده کرد.یک متخصص کودک می تواند احتمال به وجود آمدن هرمشکل رفتاری در کودک را از بین ببرد و درباره روش های کنترل خشم به شما کمک کند.

والدین عزیز شبی آرام را با سایت رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه کودکانه صوتی برای فرزندان دلبندتان به وجود آورید.

عوامل و ریشه های پرخاشگری و عصبانیت در کودکان:

۱-عواملی مانند عوامل ارثی و مسائل فیزیولوژیک

۲-عوامل خانوادگی

۳-عوامل روانی و اعتقادی

۴-عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

۵- عوامل روانی و اعتقادی

بالا بردن مهارت های ارتباطی:

افراد عصبی تمایل دارند که خیلی زود به نتیجه برسند. بعضی ها همیشه از دیگران انتقاد می کنند  جایگاه افراد را نمیشناستد. بهترین روش برای بهبود رفتار این افراد بالا بردن مهارت اجتماعی آن ها می باشد. از این طریق می توانند  خشم خود را کنترل کنند.

شما می توانید از طریق رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه صوتی کودکانه با صدای خاله قصه گو سمینا دنبال کنید