اتوبوسی که به باغ پریان رفت+ قصه صوتی

اتوبوسی که به باغ پریان رفت+قصه صوتی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: اتوبوسی که به باغ پریان رفت ?

نویسنده: فریبا کلهر ?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ب، ج

آدرس تلگرامی ما: 
? @childrenradio.

عزیزان می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

یک روز اتوبوس قراضه به باغ خیلی خیلی قشنگ پریا رسید و با یک بوق گوش خراش توجه همه ی پریا رو به خودش جلب کرد. اون نیکوکار نبود، چون توی دوران جوانیش کم کم ۱۵ نفر رو کشته بود، چند نفر رو هم زخمی و له و لورده کرده بود. اون اتوبوس ملاحظه کاری نبود…