کاردستی مدرسه + آویزان کودکانه

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی مدرسه برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما آویزان کودکانه:

کاردستی مدرسه+آویزان کودکانه

برای درست کردن این کاردستی احتیاج به یک  بشقاب یکبار مصرف داریم می توانیم با استفاده از قیچی داخل آن را برش بزنیم و فقط لبه های آن بماند حالا از یک کاغذ مشکی یا رنگ دلخواه خود استفاده می کنیم و به صورت مستطیل های باریک در می آوریم و با چسب دور لبه های بشقاب می چسبانیم حالا یک طرح به انتخاب خود طراحی می کنیم و برش می زنیم و مدل نمونه از بشقاب آویزان می کنیم و می توانیم طرح های کوچکتر برای روی کارمان استفاده کنیم و با چسب بچسبانیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی قشنگ داریم که می توانیم آن را داخل اتاقمان آویزان کنیم و از دیدن آن لذا ببریم.

کاردستی مدرسه+ آویزان کودکانه