آموزش مهارت رازداری در قالب قصه کودکانه + قصه کودک

آموزش مهارت رازداری در قالب قصه کودکانه

والدین عزیز رادیو قصه کودکانه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه و قصه صوتیو داستان کودکانه با صدای خاله سمینا آماده کرده است. رفتار پدر و مادر بیشتر از کلامشان در آموزش به فرزندان موثر است. به طور کلی در آموزش رازداری هم مثل سایر رفتارهایی که به کودک می‌آموزیم، باید غیر مستقیم […]

ادامه مطلب و دانلود قصه