پیش به سوی سفر جادویی

سوپرایزی متفاوت
برای سفارش قصه اختصاصی صوتی که کودکتان در آن نقش اول را ایفا میکند همین حالا به ما پیام بدهید

❤️ این قصه تقدیم به محمد حسین جان و زینب جان والی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
?امیدوارم بهترین‌ها برای شما باشه عزیزای دل❤️
اسم قصه: پیش به سوی سفر جادویی✨?
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم : رویا مومنی?
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
??موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا ??
دنیای کودک را بساز ?
پشتیبانی:
? @mhdsab
به کانال تلگرام بپیوندید?
? @childrenradio
رادیوقصه
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

پاندای کونگ فو کار رالی سوار میشود

❤️ این قصه تقدیم به کارن جان کرمی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
?امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: پاندای کونگ فو کار ، رالی سوار میشود??
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم : رویا مومنی?
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
??موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا ??
دنیای کودک را بساز ?
پشتیبانی:
? @mhdsab
? @childrenradio

رادیو قصه

خاله سمینا

قصه خصوصی

ویهان و مورچه های قایق سوار

❤️ این قصه تقدیم به ویهان جان یار احمدی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
?امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: ویهان و مورچه های قایق سوار???✨?
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی
تنظیم : رویا مومنی
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
??موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا ??
دنیای کودک را بساز ?
پشتیبانی:
? @mhdsab
? @childrenradio

ویهان و تصمیم های ادیسونی

❤️ این قصه تقدیم به ویهان جان یار احمدی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️

?امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️

اسم قصه: ویهان و تصمیم های ادیسونی??✨?
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی
تنظیم : رویا مومنی

با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ

??موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا ??

دنیای کودک را بساز ?

پشتیبانی:
? @mhdsab

? @childrenradio

قصه کودکانه صوتی
قصه صوتی کودکانه
قصه صوتی شب
قصه شب
رادیو قصه کودک
سمینا

پیش به سوی همه بازی

❤️ این قصه تقدیم به ابوالفضل جان و حسین جان قربانی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️

?امیدوارم بهترین‌ها برای شما باشه عزیزای دل❤️

اسم قصه: پیش به سوی همه بازی???
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی

با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ

??موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا ??

دنیای کودک را بساز ?

پشتیبانی:
? @mhdsab

? @childrenradio

قصه کودکانه صوتی قصه صوتی کودکانه
قصه صوتی شب
قصه شب
رادیو قصه کودک
سمینا

بارانا و صورتی پتو به مدرسه میروند

❤️ این قصه تقدیم به بارانا نوری عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️

?امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️

اسم قصه: بارانا و صورتی پتو به مدرسه میروند????✨
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی

با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ

??موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا ??

دنیای کودک را بساز ?

پشتیبانی:
? @mhdsab

? @childrenradio

دوقلوها در سرزمین عجایب

❤️ این قصه تقدیم به دل آسا و دلارام سپهری وفا عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️

?امیدوارم بهترین‌ها برای شما باشه عزیزای دل❤️

اسم قصه: دوقلو ها در سرزمین عجایب✨??‍❤️‍?
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی

با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ

??موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا ??

دنیای کودک را بساز ?

پشتیبانی:
? @mhdsab

? @childrenradio

سفارش قصه اختصاصی: انگیزشی_تربیتی_موضوعی

 

 

نمونه قصه اختصاصی به در خواست خانواده آرسام جون

 

 

گوش کنید :

❤️ این قصه تقدیم به آرسام عقیلی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️

?امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دلم❤️

اسم قصه: قُن قُن نق‌نقو دوست خیالی آرسام??❤️
قصه گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی

با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
???????
??موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا ??

دنیای کودک را بساز ?

پشتیبانی:
? @mhdsab

قصه اختصاصی

? @childrenradio

 

لطفا” برای سفارش وثبت نام قصه اختصاصی کلیک فرمائید.