بهترین آتش نشان دنیا + قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه شب (رادیو قصه) اسم قصه: بهترین آتش نشان دنیا😘 نویسنده: مرتضی عبدالوهابی😉 قصه گو: سمینا  آدرس تلگرامی ما: 🆔 @childrenradio. رادیو قصه کودک برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتیو قصه صوتی کودکانه و داستان کودکانه صوتی با صدای خاله قصه گو سمینا آماده کرده است. اولین روزهای پاییز بود، حیوانات جنگل بچه هاشونو صبح زود فرستاده […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

از لانه تا خانه-قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب (رادیو قصه) اسم قصه: از لانه تا خانه ? نویسنده: مریم مقبلی ? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما:  ? @childrenradio بچه های گل رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا براتون آورده و خلاصه داستان: در یک روستای قشنگ و سرسبز […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

احمد خجالتی است -قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب (رادیو قصه) اسم قصه: احمد خجالتی است? نویسنده: مریم مقبلی? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما: ? @childrenradio.   بچه های گلم رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا رو پخش می کنه و خلاصه دادستان: احمد پسر خجالتی وکم رو بود […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

دانه برف و قلب یخی-قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب (رادیو قصه) اسم قصه: دانه برف و قلب یخی? نویسنده: مریم مقبلی? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما: ? @childrenradio. بچه های گلم رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا رو پخش می کنه و خلاصه دادستان: ابری سفید آسمون رو پوشونده بودن هواخیلی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

آقا موش باهوش-قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب (رادیو قصه) اسم قصه:آقا موش باهوش? نویسنده: شکوه قاسم نیا? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما: ? @childrenradio. رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا آورده و خلاصه داستان: یکی بود یکی نبود، یه آقا موش بود که خیلی باهوش بود […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

نصف نصف نصفه ی یک لقمه-قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب (رادیو قصه) اسم قصه: نصف نصف نصفه ی یک لقمه? نویسنده: شکوه قاسم نیا? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما: ? @childrenradio. رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا آورده و خلاصه داستان : فاطمه خانم یک دختر کوچولو بود که خیلی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

سیب کال و ماهی قرمز-قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب(رادیو قصه) اسم قصه: سیب کال و ماهی قرمز? نویسنده: شکوه قاسم نیا? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما: ? @childrenradio. رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا آورده و خلاصه داستان: یک سیب کال کوچولو روی شاخه ی بالایی درخت نشسته […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

از چی بترسم از چی نترسم-قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب(رادیو قصه) اسم قصه: از چی بترسم از چی نترسم? نویسنده: شکوه قاسم نیا? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما: ? @childrenradio. رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا آورده و خلاصه داستان: سحر بود، جوجه کوچولو از تخم دراومد به دور و […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

آشتی آشتی-قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب(رادیو قصه) اسم قصه: آشتی آشتی? نویسنده: شکوه قاسم نیا? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما: ? @childrenradio. رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا آورده و خلاصه داستان : مامان گفت: اسباب بازی هاتو از سر راه جمع کن دخترم ، دختر […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

زنبورک وز وزی-قصه های صوتی کودکانه

گوش کنید: قصه #شب(رادیو قصه) اسم قصه: زنبورک وز وزی? نویسنده: شکوه قاسم نیا? قصه گو: سمینا ❤️ گروه سنی: الف، ب آدرس تلگرامی ما: ? @childrenradio. رادیو قصه امشب براتون یک قصه صوتی کودکانه با صدای خاله سمینا رو پخش می کنه و خلاصه دادستان: یکی بود یکی نبود یه زنبورک وز وزی بود که دنبال […]

ادامه مطلب و دانلود قصه