کرم کوچولو+ کاردستی بهاری

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی بهاری امروز ما کرم کوچولو:

کرم کوچولو+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سفید داریم که یک مستطیل باریک و بلند در می آوریم و یک طرف آن را مدل مستطیل وسط آن را برش می زنیم و با ماژیک دهان و چشم های آن را می کشیم حالا برای تنه آن احتیاج به یک مستطیل باریک و بلند داریم که مدل نمونه هر دو طرف آن را برش می زنیم هر کدام را از یک طرف که بتوانیم آنها را داخل هم کنیم حالا تیکه بالای آن را به داخل می آوریم و با چسب می چسبانیم که مدل قلب در بیاید حالا روی تنه اصلی می چسبانیم که کاردستی بهاری ما آماده شود.

کرم کوچولو+ کاردستی بهاری

خانه کاغذی+ کاردستی بهاری

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی بهاری امروز خانه کاغذی:

خانه کاغذی + کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج  به یک لوله مقوایی داریم که یک طرف آن را از دو طرف به داخل تو می دهیم و بعد آنها را به هم نزدیک می کنیم مدل مثلثی حالا برای سقف آن احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که به صورت مربع در می آوریم و بعد از وسط تا می دهیم مدل مثلثی و بعد دوباره از هر دو طرف به داخل تو می دهیم مدل نمونه گذاشته شده و به صورت برعکس آن را تا می دهیم که سقف خانه کاغذی ما درست شود حالا آن را با چسب روی لوله مقوایی می چسبانیم و بعد با ماژیک روی آن پنجره می کشیم و درب آن را می کشیم که می توانیم تیکه درب را با قیچی یا تیغ برش بزنیم که در خانه کاغذی ما باز باشد حالا کاردستی بهاری ما آماده است.

خانه کاغذی + کاردستی بهاری

قلب آویز+ کاردستی بهاره

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی بهاره امروز ما قلب آویز:

قلب آویز+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک مقوا ضخیم داریم که طرح یک قلب را می کشیم و در می آوریم و حالا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم که آن را مدل نمونه ابتدا لول می کنیم و بعد با قیچی مدل نمونه برش می زنیم و حالا روی طرح قلبی که کشیدیم چسب می زنیم و بعد تیکه هایی که در آوردیم یکی یکی روی آن می چسبانیم حالا می توانیم برای قشنگ تر شدن کارمان از کاغذ رنگی دیگر استفاده کنیم و لابه لای آن با چسب بچسبانیم حالا کاردستی بهاره امروز ما آماده است.

قلب آویز+ کاردستی بهاره

قلب کاغذی+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما قلب کاغذی:

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که به صورت مستطیل در می آوریم و مدل نمونه یک طرف آن را گرد و طرف دیگر را از دو طرف تیزمی کنیم و یک سانت یک سانت آن را تا می دهیم و مدل بادبزن و بعد از دو طرف آن را لا می دهیم و با چسب می چسبانیم حالا روی یک کاغذ رنگی دیگر آن را می چسبانیم و دو ر آن را برش می زنیم و حالا یک سیخ جوجه از پشت آن می چسبانیم حالا کاردستی بهاره ما حاضر است .

قلب کاغذی+ کاردستی بهاره

مرغ مهربون+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی بهاری ،برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما  مرغ مهربون:

مرغ مهربون+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک صفحه تخمه مرغ داریم که می توانیم مدل نمونه یکی از آن را برش بزنیم و بعد با استفاده از رنگ سفید آن را رنگ کنیم و بعد با ماژیک مشکی برای آن چشم بگذاریم و می توانیم با استفاده از کاغذ رنگی قرمز یا فوم قرمز برای آن تاج بگذاریم و همچنین نوک آن را درست کنیم و با چسب بچسبانیم حالا یک تخم مرغ را به سلیقه خود رنگ می کنیم و داخل آن می گذاریم حالا کاردستی بهاری ما آماده است .

مرغ مهربون+ کاردستی بهاری

مرغ نوک قرمزی+ کاردستی بهاری

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی بهاری امروز ما مرغ نوک قرمزی :

مرغ نوک قرمزی+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به صفحه تخم مرغ داریم که دو تا از آن را به صورت منظم و دقیق برش می زنیم و در می آوریم حالا یک مقوا لوله ای نیاز داریم که یک طرف آن را از دو طرف به داخل مدل نمونه تو می دهیم و بعد آن دو تا قالبی که از صفحه تخم مرغ در آوردیم روی آن قرار می دهیم و با چسب می چسبانیم بعد با کاغذ رنگی قرمز تاج آن را در می آوریم و می چسبانیم و تیکه برآمدگی صفحه تخم مرغ را با رنگ قرمز رنگ می کنیم برای نوک آن حالا می توانیم داخل آن دو را دو تا چشم بگذاریم یا دو عدد تخم مرغ را رنگی کنیم و داخل آن قرار دهیم و چشم ها را روی تخم مرغ بچسبانیم حالا کاردستی بهاری ما آماده است.

مرغ نوک قرمزی+ کاردستی بهاری

گل کاغذی+ کاردستی بهاره

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی بهاره امروز ما گل کاغذی:

گل کاغذی+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ایتدا احتیاج به یک کاغذ سفید برای زمینه کارمان لازم داریم حالا از یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه که من از رنگ بنفش استفاده کرده ام یک نیم دایره بلند که یک طرف آن صاف باشد در می آوریم و از طرف صاف آن را به اندازه های دقیق مدل نمونه با قیچی برش می زنیم و آنها را فر می دهیم و روی برگه اصلی می چسبانیم حالا از کاغذ رنگی سبز برای ساقه و برگ های آن استفاده می کنیم و از یک رنگ دیگر دایره های کوچک در می آوریم و مدل نمونه بالای گل می چسبانیم برای قشنگ تر شدن کارمان حالا کاردستی بهاره ما حاضر است.

گل کاغذی+ کاردستی بهاره

مرغ تخم طلا+ کاردستی بهاره

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی بهاره امروز ما مرغ تخم طلا:

مرغ تخم طلا+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک صفحه تخم مرغ دو در سه داریم حالا روی یک مقوا می توانیم مدل نمونه عکس مرغ را بکشیم و در بیاوریم و آن را با آبرنگ یا گواش رنگ کنیم یا با استفاده از کاغذ رنگی روی آن را بپوشانیم حالا وسط صفحه تخم مرغ را مدل نمونه باز می کنیم و طرح  مرغ را که در آوردیم وسط آن می گذاریم و می توانیم داخل صفحه تخم مرغ رسمی بگذاریم یا تخم مرغ رنگی حالا کاردستی بهاره ما آماده است .

مرغ تخم طلا+ کاردستی بهاره

سبد تخم مرغ+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی باعث می شود خلاقیت کودکانمان بیشتر شود و تلاش ما در این سایت برای کمک کردن به کودکان است که بهترین کاردستی بهاری را آموزش ببینند و کاردستی امروز ما سبد تخم مرغ:

سبد تخم مرغ+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک صفحه تخم مرغ سه در دو داریم می توانیم ابتدا از یک سیم ضخیم برای دسته آن استفاده کنیم حالا از کاغذ رنگی به رنگ دلخواه مستطیل های باریک و بلند در بیاوریم و همه آنها را مچاله کنیم و بعد برای تزئین آن دور تا دور سبد تخم مرغ ها استفاده کنیم و آنها را با چسب بچسبانیم حالا هر کدام از تخم مرغ ها را یک رنگ می کنیم و داخل آن می گذاریم حالا کاردستی بهاری ما آماده است.

سبد تخم مرغ+ کاردستی بهاری

جامدادی رومیزی+ کاردستی بهاری

ما در این سایت تمام سعی و تلاش خود را می کنیم که بهترین ها را به شما کودکان عزیز آموزش دهیم و کاردستی بهاری امروز ما جامدادی رومیزی:

جامدادی رومیزی+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک لیوان یکبار مصرف ضخیم  داریم می توانیم لبه های آن را مدل نمونه بکشیم و برش بزنیم حالا از دو رنگ سبز استفاده می کنیم و طرح چمن را روی هر کدام از آنها می کشیم و در می آوریم و بعد اول یکی از آنها را پایین لیوان با چسب می چسبانیم و بعد یکی دیگر را  مدل نمونه می چسبانیم بعد از کاغذ رنگی های دیگر می توانیم مدل شکوفه و گل بکشیم و در بیاوریم و تک تک روی آنها کار کنیم تا کار ما زیباتر شود حالا کاردستی بهاری ما آماده است .