مسابقه طناب کشی

 

 

گوش کنید :

اسم قصه: مسابقه طناب کشی ?⛳️
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد?
تنظیم: ندا سلیمی

متن داستان : 

مسابقه طناب کشیَ
نویسنده : نوشین فرزین فرد
موضوع: رقابت
گروه سنی پنج سال به بالا
توی یه جنگل سرسبز و زیبا یه روز شیر ، سلطان جنگل اعلام کرد 《 فردا برای تفریح و شادی می خوام توی جنگل یه مسابقه《.ی طناب کشی برگزار کنم《!! همه حیوونای جنگل با صدای بلند گفتند 《 هورااا《چند دقیقه بعد ببری پرسید 《 جایزه چیه ؟《بعضی از حیوونای جنگل پچ پچ کنان گفتند 《 راست میگه ببری! جایزه ی مسابقه چیه ؟《 . شیر غرشی کرد و گفت 《یه نیم تاج نقره ای.حیوونای جنگل تعجب کردند .تا به حال همچین جایزه ای توی مسابقه ها نبود《.خانم زرافه با صدای بلند گفت《 من توی مسابقه شرکت می کنم《ببری هم گفت 《 منم شرکت می کنم . من بلدم چطوری طناب رو بکشم تا برنده بشم. بعضی حیوونا هم اعلام آمادگی برای شرکت در مسابقه کردند روز مسابقه ، شیر ، حیوونا رو به دوگروه تقسیم کرد ببری و خرس مهربون و خرگوشی و میمون کوچولو گروه اول.خانم زرافه و سنجاب کوچولو و پاندا شکمو و لاکی کوچولو گروه دوم شدند. مسابقه با سوت کلاغ سیاه و داوری فیل بزرگ شروع شد. گروه اول طناب رو با قدرت کشیدند و گروه دوم هم سعی می کرد که طناب رو به طرف خودشون بکشند شیر روی صندلی اش نشسته بود و با دقت مسابقه رو تماشا می کرد .حیوونایی که توی مسابقه شرکت نکرده بودند و.تماشاچی بودند حسابی گروه اول و گروه دوم رو تشویق می کردند خانم زرافه از گروه دوم همون طوری که طناب رو می کشید گفت 《 لاکی ! بیشتر طناب رو بکش . بقیه هم همین طور  ما《 باید برنده بشیم ببری از گروه اول به خرس مهربون و خرگوشی و میمون کوچولو گفت 《بچه ها ! هر چی قدرت توی بدنتون هست توی《 طناب کشیدن باشه . ما باید برنده بشیم. چند دقیقه بعد گروه اول طناب رو با قدرت کشیدند و کلاغ سیاه سوت پایان مسابقه رو زد《 . فیل بزرگ به شیر گفت 《قربان ! گروه اول برنده شد شیر از روی صندلی بلند شد و جایزه ی مسابقه که یه نیم تاج نقره ای بود رو روی سر ببری ، یه نیم تاج نقره ای روی سر خرس مهربون، یه نیم تاج نقره ای روی سر خرگوشی و یه نیم تاج نقره ای هم روی سر میمون کوچولو گذاشت و ازشون. تشکر کرد در همین موقع گروه اول دیدند گروه دوم ناراحت هستند . ببری نزدیک گروه دوم شد و گفتند《مادیدیم که چقدر توی《 . مسابقه زحمت کشیدید .ناراحت نباشید .دوستی ما هیچ وقت با این مسابقه ها بهم نمی خوره.خرس مهربون با صدای بلند گفت 《همین الان همگی بیاید خونه من《 می خوام یه کیک شکلاتی درست کنم و از همتون پذیرایی کنم. همه حیوونای جنگل حتی گروه دوم هم خوشحال و خندان به سمت خونه خرس مهربون رفتند

گروه سنی :
موضوع:
آدرس کانال تلگرام?
? @childrenradio

آدرس  سایت سمینا?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *