سفر دسته جمعی

گوش کنید :

اسم قصه: سفر دسته جمعی???
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد?
تنظیم: ندا سلیمی

متن داستان :

سفر دسته جمعی
توی یه جنگل سرسبز و زیبا حیوونای شاد و خندان زندگی می کردند هر روز بعد از ظهر زیر درخت گردو جمع می شدند و حرف .می زدندیه روز که مثل همیشه زیر درخت گردو جمع شده بودند، طوطی گفت 》 خیلی دلم سفر می خواد. خیلی وقته از جنگل بیرون 》. نرفتم. همه حیوونا سری تکون دادندخرس مهربون گفت 》 من شنیدم یه جنگل بزرگ اون طرف برکه ست و حیوونای زیادی داخلش زندگی می کنند. اگه دوست 》 دارید فردا همگی یه سفر دسته جمعی بریم اون طرف برکه. همه حیوونا برای خرس مهربون دست زدند و قول دادند که صبح زود همراه خرس مهربون اون طرف برکه برند.صبح زود که شد ، همه حیوونا به طرف برکه راه افتادند 》 . بین راه خرگوشی گفت 》 من خیلی گشنمه . میخوام خوراکی هامو بخورم》 خرس مهربون گفت 》 خرگوشی ! یه دقیقه صبرکن . الان می رسیم و اون وقت همگی باهم صبحونه می خوریم اما خرگوشی به حرف خرس مهربون گوش نداد و بین راه روی زمین نشست و از توی کوله پشتی اش چند تا هویج بیرون.آورد و مشغول خوردن شد》 بعد از مدتی خرگوشی که همه هویج هاشو خورده بود و حسابی سیر شده بود ، گفت 》 آخیش ..سیر شدم .بعد نگاهی به اطراف انداخت اما هیچ کدوم از حیوونا نبودند》 ناگهان خرگوشی ترسید و پیش خودش گفت 》پس چرا هیچ کس نیست . نکنه …نکنه..گم شدم》خرگوشی بلند داد زد 》 آهای کجا رفتید ؟؟ چرا منو تنها گذاشتید ؟. اما کسی جواب خرگوشی رو نداد. خرگوشی ناراحت و گریان نشسته بود که طوطی رو بالای سرش دید
》خرگوشی خوشحال شد . طوطی نزدیک شد و گفت 》 تو اینجایی ؟ برای چی با ما نیومدی ؟》 .خرگوشی با عصبانیت جواب داد 》 شماها رفتید و منو تنها گذاشتید》. طوطی گفت 》اون جلو یهو پای سنجاب کوچولو روی تله رفت و همگی رفتیم سنجاب کوچولو رو نجات بدیم خرگوشی و طوطی به راه افتادند تا به گروه حیوونا برسند . خرگوشی با دیدن سنجاب کوچولو و حیوونای دیگه گفت 》 》ببخشید دوستای خوبم . من خیلی گشنم بود و اصلا حواسم نبود که شماها رفتید . سنجاب کوچولو پات خوب شد ؟》 سنجاب کوچولو سری تکون داد و گفت 》 آره. خوبم . همه کمکم کردند. خرگوشی خوشحال شد و پشت سر همه راه افتاد و قول داد که دیگه از گروه جدا نشه

آدرس کانال تلگرام?
? @childrenradio

آدرس سایت سمینا?

خانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *