کاردستی گل لاله+کاردستی مدرسه

کاردستی گل لاله + کاردستی ده فجر

ما باید این اجازه را به کودک بدهیم که خود بتواند کاردستی را درست کند و ما فقط ناظر او باشیم کاردستی امروز ما گل لاله است. از این کاردستی برای جشن های ده فجر و ۲۲ بهمن در مدرسه نیز می توانید استفاده کنید: برای درست کردن کاردستی گل لاله ابتدا به یک کاغذ […]

ادامه مطلب و دانلود قصه