گل زیبا+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما گل زیبا:

گل زیبا+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی برای زمینه کارمان نیاز داریم حالا با استفاده از یک برگه سفید سه تا مستطیل حدودا ۳ سانتی در می آوریم و مدل نمونه دو طرف آن را با چسب می چسبانیم و با کاغذ رنگی سبز یک نیم دایره در می آوریم و روی برگ اصلی که زمینه کارمان است مدل نمونه با چسب می چسبانیم و دوباره با کاغذ رنگی سبز مدل نمونه برگ های آن را هم می کشیم و برش می زنیم و می چسبانیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است .