گل زرد+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما گل زرد :

گل زرد+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد داریم ابتدا آن را از وسط تا می دهیم و با قیچی آن را مدل نمونه به صورت دو سانت دوسانت فاصله برش می زنیم و بعد دو طرف کاغذ را با چسب می چسبانیم و بعد می توانیم از یک لوله مقوایی برای ساقه که دور آن را با کاغذ رنگی سبز بپوشانیم ، می توانیم استفاده کنیم و گل زردی که درست کردیم مدل نمونه دور آن بپچیم و می توانیم مدل نمونه از کاغذهای رنگی دیگر برای آن قاب درست کنیم و همچنین گلدان و بعد گل را روی آن بپسبانیم حالا کاردستی بهاری ما آماده است .

گل زرد+ کاردستی بهاری