سر و صدا و فریاد کودکان و روش کنترل آن + بخش دوم

لحن صدایی که ما به کار می بریم پس از مدتی برایمان عادت می شود این عادت نه تنها در صدای ما بلکه در نحوه زندگی و رفتار ما نیز اثرات خود را می گذارد نق نق کردن ، معمولا برای اظهار شکایت و یا جلب توجه شروع می شود و اگر به نق نق های کودک خود بی اعتنا باشیم در آینده فردی غرغرو و همیشه شاکی را به جامعه تحویل می دهیم.

سر و صدا و فریاد کودکان و روش کنترل آن + بخش اول

از ماست که برماست:

به جای متهم کردن کودک خود بهتر است نگاهی به رفتارهای خودتان بیاندازید بدون شک کودک شما از ابتدا اینگونه نبوده و رفتار های اشتباه شما او را به یک کودک غرغرو تبدیل کرده است به یاد داشته باشید که محیط بر کوچکترین رفتار و عادت فرزندتان تاثیر می گذارد و هر رفتار و واکنش کوچکی از جانب شما می تواند رفتارهایی را در کودکتان ماندگار کند که تغییر آن کار ساده ای نیست.

شاید در گذشته زمانی که حالتان خوب نبوده و یا حوصله نق زدن کودک خود را نداشته اید به خواسته او گوش داده اید حال کودک شما یاد گرفته است برای رسیدن به خواسته خود گریه کند و نق بزند.

علاوه بر این مشاهده رفتار دیگر کودکان، فرزند شما را به گریه کردن و نق زدن ترغیب می کند. کودکان با دیدن بچه ای که با جیغ و داد به خواسته اش می رسد، از این رفتار او الگو برداری می کند و همانند او با گریه و جیغ خواسته اش را طلب می کند.

کافی است در چنین شرایطی با گریه و جیغ کودک به خواسته او تن دهید تا برای مدت ها از صلاح گریه و شیون برای رسیدن به خواسته اش استفاده کند.

سر و صدا و فریاد کودکان و روش کنترل آن + قصه شب

والدین عزیز برای آگاهی از روش های تربیتی درست به سایت رادیو قصه به قسمت تعلیم و تربیت کودک و برای کودکان خود به قسمت قصه کودکانه صوتی مراجعه کنید.

از کودک نظر خواهی کنید:

یکی از راه هایی که می توان کودک را متقاعد کرد این است که در فعالیت هایی که برای سن او مجاز است مشارکت کنید. مثلا می توانید از کودک درباره وعده اصلی و یا میان وعده غذایی نظر خواهی کنید و اگر غذایی را که انتخاب کرده باب میلش نیست به او بگوئید که این انتخاب خود اوست و گزینه دیگری هم وجود ندارد. این رفتار والدین موجب می شود کودک بداند باید نسبت به انتخاب و تصمیم گیری خود دقت کند و مسئولیت کارهای خود را بپذیرد.

مراقب واکنش های خود باشید:

کودکان از طرز برخورد اطرافیان واکنش بعدی را انجام می دهند. بنابراین بهتر است در مقابل برخی از رفتارها و واکنش های کودک بی تفاوت باشید تا آن رفتار در کودک خاموش شود.

زیرا توجه شما باعث تقویت رفتار در کودک می باشد. برای مثال وقتی می بیند شما در برابر گریه های او آشفته و پریشان می شوید تازه یاد می گیرد برای پریشانی شما چه کند.

احساس عجز و درماندگی:

در مواقعی که فرزند شما در بیان بعضی کلمه ها احساس عجز و ناتوانی می کنند، ذهن مستعد او را برای بیان آنها آماده می سازد. کودک وقتی که نمی تواند کلمه ها و عبارات را بیان کند ممکن است عصبانی شود.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه کودکانه صوتی و قصه شب با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

سر و صدا و فریاد کودکان و روش کنترل آن + بخش اول