نخود سیاه و آرزوی بزرگش + قصه شب

گوش کنید:

سمینا:
قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: نخود سیاه و آرزوی بزرگش
نویسنده: شکوه قاسم نیا?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
? @childrenradio..

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

روزی روزگاری نخود سیاهی بود که آرزوی بزرگی داشت، آرزوش این بود که از روی یک کوه بزرگ بالا بره، و به نوک اون برسه، چرا چون نقشه ای توی سرش داشت، نقشش چی بود، آخر قصه معلوم میشه، یک روز نخود سیاه قصه ما تصمیمشو گرفت، یک جفت کفش آهنی به پا کرد، یک عصای آهنی به دست گرفت و شروع کرد به بالا رفتن از کوه، هفت شب  هفت روز راه رفت …

پسر سینی دختر نارنج + قصه کودکانه صوتی

گوش کنید:

سمینا:
قصه شب (رادیو قصه)
اسم قصه: پسر سینی دختر نارنج
نویسنده: شکوه قاسم نیا?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
? @childrenradio..

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

سینی گرد نقره ای نشسته بود رو طاقچه، یک هندونه ی گرد بزرگ آوردن و گذاشتن روی سینی، پاقو زدن به دلش و از وسط دو نصفش کردن،  سرخ و رسیده بود، شیرینه شیرین، سینی گرد نقرهه ای چشمش که به سرخی هندونه افتاد خوشش اومد و گفت: سلام علیک خانوم قرمزه، من تنها تو تنها، بگو ببینم زن من میشی. هندونه نگاهی به سینی انداخت و گفت: من که به این خوشگلیم، زن تو زشت و بی رنگ و رو بشم، نه که نمیشم…