کاردستی مدرسه+ گاو کاغذی

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی مدرسه امروز ما گاو کاغذی:

کاردستی مدرسه+ گاو کاغذی

برای درست کردن این کاردستی مدرسه ابتدا احتیاج به یک کاغذ سفید داریم و مدل نمونه عکس گاو کاغذی را می کشیم و بعد با قیچی آن را برش می زنیم و مدل نمونه بدن گاو کاغذی را برش می زنیم و بعد می توانیم از یک کاغذ مشکی که به صورت مستطیل های باریک در آوردیم مدل نمونه از لا به لای بدن گاو کاغذی رد کنیم که به صورت شطرنجی در بیاید و بعد سر آن را می چسبانیم و همینطور دست و پا گاو کاغذیمان را می چسبانیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی قشنگ و زیبا داریم.

کاردستی مدرسه+ گاو کاغذی