دلایل لوس شدن کودکان+قصه شب

دلایل لوس شدن کودکان+بخش اول

لوس شدن به این معنی است که علی رغم سخت گیری از جانب والدین در برابر رفتار های نادرست کودکان، از خود راضی و سرسخت بار بیاید. دلایل لوس شدن کودکان+بخش دوم یکی از دلایل لوس شدن کودکان روش های نادرست والدین به لحاظ تربیتی است، کودکان موجودات در حال رشدی هستند و بر اساس […]

ادامه مطلب و دانلود قصه