کودکان بی ادب و نحوه برخورد با آن ها + قصه شب

کودکان بی ادب و نحوه برخورد با آن ها

در صورت مشاهده رفتار بی ادبانه در کودک خود دنبال منشا آن بگردید، سپس بکوشید بهترین راه حل را برای رفع آن رفتار ها انجام دهید. پدر و مادری که کم ترین آزادی را به کودک خود نمی دهند و نمی گذارند که او کودکی کند، منتظر رفتار غیر معقولانه ای از فرزند خود باشند. […]

ادامه مطلب و دانلود قصه