کودکان بیش فعال+قصه شب

کودکان بیش فعال+بخش دوم

همه به خوبی می دانند بیش فعالی در کودکان چه نوع بیماری است و کودکان بیش فعال چه علائمی را از خودشان نشان می دهند، بی قراری، بی حوصلگی، بی دقتی و بعضی از رفتارهای مشابه که اگر به موقع درمان نشود و تا سن خاصی ادامه یابد می تواند در بزرگسالی کودک خطرساز شود […]

ادامه مطلب و دانلود قصه