کفشدوزک خال خالی+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی بهاری ،برای کودک مفید است و کاردستی امروز ماکفشدوزک خال خالی:

کفشدوزک خال خالی+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی قرمز داریم که با ماژیک روی آن خال خال های نسبتا بزرگ می کشیم حالا برگه را یک سانت یک سانت مدل بادبزن تا می دهیم و بعد از وسط مدل نمونه آن را لا می دهیم و دو طرف را با چسب می چسبانیم حالا با کاغذ مشکی یک نیم دایره در می آوریم و از زیر به آن می چسبانیم و دو شاخک با کاغذ مشکی در می آوریم و می چسبانیم و با استفاده از کاغذ سفید چشم های آن را می گذاریم حالا کاردستی بهاری ما آماده است .

کفشدوزک خال خالی+ کاردستی بهاری