کرم کوچولو+ کاردستی بهاری

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی بهاری امروز ما کرم کوچولو:

کرم کوچولو+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سفید داریم که یک مستطیل باریک و بلند در می آوریم و یک طرف آن را مدل مستطیل وسط آن را برش می زنیم و با ماژیک دهان و چشم های آن را می کشیم حالا برای تنه آن احتیاج به یک مستطیل باریک و بلند داریم که مدل نمونه هر دو طرف آن را برش می زنیم هر کدام را از یک طرف که بتوانیم آنها را داخل هم کنیم حالا تیکه بالای آن را به داخل می آوریم و با چسب می چسبانیم که مدل قلب در بیاید حالا روی تنه اصلی می چسبانیم که کاردستی بهاری ما آماده شود.

کرم کوچولو+ کاردستی بهاری

کرم کوچولو+ کاردستی برای مدرسه

ما در این سایت تمام سعی و تلاش خود را می کنیم که بهترین ها را به شما کودکان عزیز آموزش دهیم و کاردستی برای  مدرسه امروز ما کرم کوچولو:

کرم کوچولو+ کاردستی برای مدرسه

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم و اول یک مستطیل بلند و نسبتا باریک در می آوریم و آن را یک سانت یک سانت تا می دهیم تا مدل هفتی ، هشتی شود حالا با یک رنگ دیگر یک دایره در می آوریم و آن را روی مستطیل شکل داده شده می چسبانیم که سر کرم کوچولو ما آماده شود حالا دو تا شاخک هم برای او می گذاریم و دوباره با کاغذ رنگی برای کاردستی مان چشم می گذاریم حالا کاردستی برای مدرسه ما حاضر است.