کرم رنگارنگ+ کاردستی بهاره

کرم رنگارنگ+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما کرم رنگارنگ: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به شانه های تخم مرغ داریم می توانیم یک ردیف پنج تایی در  آوریم بعد […]

ادامه مطلب و دانلود قصه