کتک زدن پدر و مادر توسط کودک و روش های کنترل آن + بخش دوم

هر بچه ای در دوران کودکی خود، دوره هایی را نافرمانی می کند و به کودک خودسری تبدیل می شود. در این شرایط وظیفه ی شما به عنوان والدین کنترل این اوضاع و آگاهانه برخورد کردن با رفتارهای کودک است. پرخاشگری و خشونت های کودک یک مسئله و دست بزن داشتن کودک یک مسئله دیگر در مشکلات تربیتی است که متاسفانه در جامعه پرتنش امروزی این رفتار در کودکان به شدت دیده می شود.

کتک زدن پدر و مادر توسط کودک و روش های کنترل آن + بخش اول

رفتار مناسب را به کودک آموزش دهید:

فقط گفتن برخی از جملات و کلمات مانند «این کار را انجام نده» در هنگام عصبانیت به کودک کار ساز نیست، بلکه باید به کودک خود مدیریت کردن خشم را آموزش دهید. به کودک خود بگویید که هنگام عصبانیت کتاب بخواند، نقاشی کند، نفس عمیقی بکشد و یا به اتاق خواب خود برود و تنها باشد.

به عنوان یک پدر یا مادر باید به کودک خود بیاموزید که در هنگام غم و شادی چه واکنش هایی از خود نشان دهد. بحث کردن و صحبت کردن درباره نحوه برخورد با احساسات مثل خشم، غم، شادی، استراتژی های مناسبی را در اختیار کودک می گذارد، که می تواند جایگزین مناسبی برای کتک زدن والدین خود باشد.

اگر به کودک خود بیاموزید برای هر احساس خود چه روشی را پیش گیرد، کم کم کتک زدن والدین از یاد او می رود و یاد می گیرد در هر موقعیت با مهارت برخورد کند.

زدن پدر مادر توسط کودک+ قصه کودکانه صوتی

والدین عزیز برای آگاهی از روش های تربیتی درست به سایت رادیو قصه به قسمت تعلیم و تربیت کودک و برای کودکان خود به قسمت قصه کودکانه صوتی مراجعه کنید.

چرا کودکان پرخاشگری می کنند؟

بروز بد اخلاقی و پرخاشگری در کودکان می تواند دلایل متفاوتی را دارا باشد، از جمله گرسنگی- به دنبال توجه بودن- به دنبال اطمینان و آرامش و امنیت- یا احساس ناراحتی می تواند از دلایل آن باشد. در اکثر مواقع کودکان وقتی پرخاشگری می کنند که تسلیم خواسته های آن ها نمی شوید، این خواسته ها می تواند هر چیزی باشد از خرید یک اسباب بازی تا سایر خواسته های غیر منطقی.

بگذارید کودک احساساتش را بیرون بریزد:

قبل از این که کودک در ارتباط با دیگر کودکان قرار بگیرد، ترس و اضطراب های او را کاهش دهید و احساس امنیت او را افزایش دهید. اگر کودک شما گریه می کند، گریه او را متوقف نکنید، گریه کردن در واقع باعث بیرون ریختن احساسات کودک می شود.

و این باعث می شود کودک احساس بهتری را پیدا کند. با کودک خود صحبت کنید در واقع بیشتر از این که حرف بزنید، صمیمیت و مراقبت تان را به او نشان دهید. احساسات کودک خود را تحلیل نکنید، بلکه شرایطی را به وجود آورید که به تواند احساساتش را با خیال راحت بروز دهد.

کودک را تنبیه بدنی نکنید:

اگر از تنبیه بدنی برای مجازات کودک نسبت به زدن والدین خود استفاده می کنید، او فکر می کند چرا تنها اوست که اجازه این کار را ندارد. کودکان بیشتر از این که به حرف شما گوش دهند، به رفتار و کردار شما توجه می کنند.

برای مقابله با این رفتار کودک به او توجه کنید و رفتارهای محبت آمیز نسبت به او داشته باشید. به کودک واکنش درست نسبت به غم و شادی نشان دهید، زیرا کودک از رفتار شما خیلی چیزها را می آموزد.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه کودکانه صوتی و قصه شب با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

کتک زدن پدر و مادر توسط کودک و روش های کنترل آن + بخش اول