کاردستی کرمک زرنگ

بچه های گلم امروز می خواهیم با هم یک کاردستی خیلی زیبا وجذاب درست کنیم پس ما رو همراهی کنید و کاردستی امروز ما کرمک زرنگ  :

برای درست کردن کرمک زرنگ اول باید با دو رنگ ، کاغذ رنگی به رنگ دلخواه خودتان شش تا دایره متوسط می کشیم و آنها را با قیچی برش می زنیم یک دایره را برای صورت کرمک زرنگ استفاده می کنیم روی یک برگه سفید با ماژیک مشکی چشم های کرمک زرنگ را می کشیم و در می آوریم و روی صورت کرمک زرنگ می چسبانیم و با ماژیک یه دهان خندان برای کرمک زرنگ می گذاریم و از رنگ مخالف آن دو تا شاخک درست می کنیم و می چسبانیم به سر کرمک زرنگ حالا سراغ بدن کرمک زرنگ می رویم دایره هایی را که در آورده ایم از قبل از وسط تا می دهیم و مدل نمونه یکی در میان به رنگ مخالف آنها را به هم می چسبانیم  و بعد صورت کرمک زرنگ را که درست کرده بودیم به بدن آن با چسب می چسبانیم حالا یک کرمک زرنگ قشنگ داریم .

کاردستی کرمک زرنگ+کاردستی مهدکودک