کاردستی ۲۲بهمن + کاردستی پسرک مهربون

تلاش ما در این سایت برای یاد دادن جدیدترین و زیباترین کاردستی های مدرسه به کودکان دلبند شما است و کاردستی امروز پسرک مهربون هستش. این کاردستی مناسب برای ایام ده فجر در مدرسه و هم چنین کاردستی ۲۲ بهمن نیز هستش:

کاردستی ۲۲ بهمن ۱        کاردستی ۲۲بهمن ۲       کاردستی ۲۲بهمن ۳       کاردستی ۲۲بهمن ۴       کاردستی ۲۲بهمن ۵      کاردستی ۲۲بهمن ۶      کاردستی۲۲بهمن ۷

کاردستی پسرک مهربون+کاردستی مدرسه

برای درست کردن این کاردستی احتیاج به یک کاغذ رنگی یا کاغذ سفید احتیاج داریم اول برگه را از وسط تا می زنیم و آن را برش می زنیم و بعد یکی را برای تنه پسرک و دیگری  را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم و دو تای آن را پنج سانت پنج سانت تا می زنیم  و لبه آن را به صورت گرد برش می زنیم  و برای پاهای پسرک مهربون استفاده می کنیم و  بعد قسمت دیگر را از پشت تنه چسب می زنیم برای دست های آن استفاده می کنیم و برای قسمت تنه باید مدل نمونه سر آن را تا بدهیم و برای موهای آن استفاده کنیم  حالا از یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه مدل قلب در می آوریم و به دستان پسرک مهربون چسب می زنیم  وبا ماژیک مشکی  چشم و دهان و بینی پسرک مهربون را می کشیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی زیبا داریم.

کاردستی پسرک مهربون+کاردستی مدرسه