کاردستی برای مدرسه + کاردستی پروانه پولکی

سعی و تلاس ما در این سایت یاد دادن و آموزش بهترین و جذاب ترین کاردستی ها است پس ما را همراهی کنید کاردستی امروز ما پروانه پولکی است. هم چنین می توانید از این کاردستی مدریه برای کاردستی ۲۲ بهمن و کاردستی ده فجر نیز استفاده نمایید:

کاردستی پروانه پولکی+کاردستی مهدکودک

برای درست کردن کاردستی امروز اول احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم به صورت مربع بعد آن را از وسط تا می زنیم بعد باز می کنیم به صورتی که تای آن مشخص شود دوباره از سر مربع مثل موشک دوباره تا می زنیم و اضافه آن را هم به سمت داخل تا می دهیم و بعد مدل نمونه چسب می زنیم تا تنه پروانه پولکی ما حاضر شود  حالا با یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه آن را تا داده و مدل بال های آن را طراحی می کنیم و با قیچی برش می زنیم بعد که تای آن را باز کردیم مدل تقارن بال ها به صورت یکسان و دقیق در می آیند بعد تنه پروانه پولکی را داخل بال ها با چسب می چسبانیم و حالا یک دایره برای صورت پروانه پولکی استفاده می کنیم و چشم و دهان برایش می گذاریم حالا برای قشنگ تر شدن پروانه پولکی از دایره های رنگی کوچک استفاده می کنیم و روی بال ها می چسبانیم حالا یک پروانه پولکی قشنگ و زیبا داریم.

کاردستی پروانه پولکی+کاردستی مهدکودک

هم چنین می توانید از مجموعه بزرگی از کاردستی ها در این سایت دیدن فرمایید. برای مشاهده به بخش کاردستی مدرسه مراجعه نمایید.