بادبزن رنگی+ کاردستی بهاره

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی بهاره امروز ما بادبزن رنگی:

بادبزن رنگی+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به سه تا کاغذ رنگی با رنگهای متفاوت داریم کاغذ رنگی اول را می گذاریم و بعدی را کمی کوچکتر از آن می کنیم و از هر دو طرف با قیچی برش های باریک باریک می زنیم و روی آن قرار می دهیم حالا کاغذ رنگی سوم را نسبت به آنها کوچکتر می کنیم و اول آن را چند لایه تا می دهیم و با استفاده از پانچ آنها را سوراخ می کنیم برای قشنگ تر شدن کارمان بعد روی آن دو تا کاغذ رنگی دیگر قرار می دهیم و به صورت یک سانت یک سانت مثل بادبزن تا می دهیم و بعد یک تیکه ربان وسط آن می بندیم و دو طرف را به سمت بالا می چسبانیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است.

بادبزن رنگی+ کاردستی بهاره

قاب عکس کلبه ای+ کاردستی مدرسه

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی برای مدرسه همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی برای مدرسه است وکاردستی امروز ما قاب عکس کلبه ای:

قاب عکس کلبه ای+ کاردستی مدرسه

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به تعدادی چوب بستنی داریم ابتدا ده عدد چوب بستنی را کنار هم به طور منظم و دقیق می چسبانیم البته بستگی به اندازه عکسمان دارد که چه اندازه ای باشد حالا مدل نمونه وقتی چسباندیم دو تا چوب بستنی دیگر را برای سقف کلبه قاب عکسمان می زنیم و می توانیم جای خالی آن را با مقوا یا کاغذ رنگی پر کنیم و بچسبانیم حالا عکس مورد نظر را وسط آن می چسبانیم و دوباره با چوب بستنی دور آن را مدل قاب به صورت مربع می چسبانیم حالا یک کاردستی برای مدرسه داریم که خیلی جذاب و زیبا است.

خرگوش بازیگوش+ کاردستی مدرسه

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی مدرسه امروز ما خرگوش بازیگوش:

خرگوش بازیگوش+ کاردستی مدرسه

برای درست کردن این کاردستی ابتدا گوش ها و دست ها و پاهای خرگوش بازیگوش را روی برگه سفید می کشیم و با قیچی برش می زنیم حالا احتیاج به یک مقوا لوله ای داریم که پایین آن را مدل نمونه یک نیم دایره در می آوریم و پاهای آن را با ماژیک مشکی دور گیری می کنیم و می چسباینم به صورتی که خرگوش بازیگوش مدل ایستاده باشد بعد دست ها و گوش های آن را هم می چسبانیم و قسمت بالا که گوش های خرگوش بازیگوش است را با منگنه دوخت می زنیم بعد صورت آن را طراحی می کنیم و با خودکار یا ماژیک رنگی وسط گوش های آن را رنگ می کنیم برای قشنگ تر شدن کارمان حالا کاردستی مدرسه ما که خرگوش بازیگوش است حاضر است .

خرگوش بازیگوش+ کاردستی مدرسه

فرشته مهربون + کاردستی برای مدرسه

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی برای مدرسه برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما فرشته مهربون:

کاردستی مدرسه+ فرشته مهربون

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که آن را مدل دایره نسبتا بزرگ برش می زنیم و آن را از وسط لا می دهیم و مدل نمونه یک خط روی آن می کشیم و در می آوریم حالا احتیاج به یک قاشق یک بار مصرف داریم که مدل نمونه آن را با چسب ، تیکه ای که برش زدیم می چسبانیم که صورت فرشته مهربون ما درست شود حالا با یک کاغذ رنگی دیگر دو تا الگویی مثل ابر می کشیم و در می آوریم و برای موهای آن استفاده می کنیم حالا با ماژیک روی صورت آن که همان قاشق یکبار مصرف است را طراحی می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما که یک فرشته مهربون است آماده است.

کاردستی مدرسه+ فرشته مهربون

ماهی بازیگوش + کاردستی برای مدرسه

ما در این سایت تمام سعی و تلاش خود را می کنیم که بهترین ها را به شما کودکان عزیز آموزش دهیم و کاردستی برای مدرسه امروز ما ماهی بازیگوش:

کاردستی مدرسه+ ماهی بازیگوش

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که مدل مربع در می آوریم و بعد از دو طرف مدل مثلث که مثل موشک است از هر دو طرف تا می دهیم و بعد مدل نمونه با قیچی برش های خیلی باریک می دهیم  و بعد با یک رنگ دیگر دم آن را در می آوریم و می چسبانیم و همچنین باله های آن را هم در می آوریم و با چسب می چسبانیم حالا از همان رنگ اصلی ماهی بازیگوش یک نیم دایره در می آوریم و برای دهان آن استفاده می کنیم حالا می توانیم با برگه سفید دو تا دایره کوچک برای چشم های آن استفاده کنیم و داخل آن را با ماژیک کمی مشکی کنیم حالا ماهی بازیگوش ما آماده است که یک کاردستی مدرسه خیلی زیبا و جذاب است.

کاردستی مدرسه+ ماهی بازیگوش

لک لک های مهربان + کاردستی برای مدرسه

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی برای مدرسه امروز ما لک لک های مهربان:

کاردستی مدرسه+ لک لک های مهربان

برای درست کردن این کاردستی ابتدا باید روی یک برگه سفید عکس دو تا لک لک را بکشیم و دقیق و مرتب با قیچی برش بزنیم و مدل نمونه وسط بدن لک لک را با قیچی برش می زنیم و بعد روی هم قرار دهیم و با چسب می چسبانیم تا مدل برجسته پیدا کند حالا نوک آنها را با استفاده از ماژیک قرمز رنگ می کنیم و با ماژیک مشکی چشم های آنها را می کشیم بعد با استفاده از یک مقوا قهوه ای یک مربع در می آوریم و با کاغذ رنگی قهوه ای مستطیل های باریک بلند در می آوریم و تک تک روی مقوا می چسبانیم که لانه لک لک های مهربون درست شود حالا دوتا لک لک را با چسب روی آن می چسبانیم حالا کاردستی برای مدرسه ما آماده است لک لک های مهربان.

کاردستی مدرسه+ لک لک های مهربان

آقا خرگوشه + کاردستی برای مهدکودک

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی برای مهدکودک همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما آقاخرگوشه:

کاردستی مدرسه+ آقا خرگوشه

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به شکل مربع داریم بعد آن را به صورت مثلث تا می دهیم و بعد قسمت پایین آن که بسته است را به اندازه حدودا دو سانت به سمت بالا تا می دهیم و بعد گوشه آن را مدل مثلث طبق نمونه گذاشته شده تا می دهیم و بعد دوباره آن طرف دیگر را هم به همین صورت تا می دهیم تا صورت آقا خرگوشه ما آماده شود حالا با ماژیک مشکی چشم و ابرو و کامل صورت آن را طراحی می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است.

کاردستی مدرسه+ زنگوله طلایی

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی مدرسه امروز ما زنگوله طلایی:

کاردستی مدرسه+ زنگوله طلایی

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد یا رنگ دلخواه خود دارید ابتدا کاغذ را از وسط نصف می کنیم و یک قسمت آن را دوباره از وسط تا می دهیم و دو سر آن  را مدل مثلث به سمت داخل تا می دهیم  و دوباره مدل نمونه یک طرف آن را مدل مثلث بزرگتر لا می دهیم و پایین آن را هم مدل عکس گذاشته شده تا می دهیم تا خود زنگوله طلایی ما حاضر شود حالا بالای آن را با پانچ سوراخ می کنیم و یک ربان از داخل آن رد می کنیم برای قشنگ تر شدن کارمان حالا قسمت پایین زنگوله طلایی را با ماژیک مشکی رنگ می کنیم و از کاغذ سفید هم مدل نمونه مستطیل باریک در می آوریم و روی آن می چسبانیم حالا کاردستی مدرسه ما حاضر است.

کاردستی مدرسه+ زنگوله طلایی

جادوگر شب + کاردستی برای مدرسه

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی برای مدرسه امروز ما جادوگر شب:

کاردستی مدرسه+ جادوگر شب

برای درست کردن این کاردستی ابتدا به یک کاغذ مشکی احتیاج داریم که به صورت یک مربع در می آوریم و آن را مدل مثلثی تا می دهیم حالا احتیاج به یک چوب بستنی داریم و مثلثی که در آوردیم لای چوب بستنی قرار می دهیم و با چسب می چسبانیم بعد یک مستطیل باریک با کاغذ سفید در می آوریم و مدل نمونه روی آن می چسبانیم و با ماژیک صورت آن را می کشیم حالا روی یک کاغذ رنگی نارنجی یک مثلث می کشیم و برای سر جارو ، جادوگر شب می چسبانیم و مدل نمونه آن را با قیچی برش می زنیم و با کاغذ مشکی یک مستطیل باریک و کوچک در می آوریم و جای صورت آن بالای کاغذ سفید می چسبانیم برای کلاه جادوگر شب حالا کاردستی مدرسه ما آماده است.

کاردستی مئرسه+ جادوگر شب

بابا نوئل + کاردستی برای نوروز

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی برای نوروز امروز ما بابا نوئل:

کاردستی مدرسه+ بابا نوئل

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی قرمز و یک کاغذ سفید داریم که ابتدا مدل نمونه این دو را با چسب به هم می چسبانیم قسمت بالا که کاغذ رنگی قرمز است ابتدا مثل مثلث تا می دهیم و بعد از قسمت دیگر آن یک مثلث دیگر درست می کنیم که کلاه بابانوئل ما آماده شود حالا از یک کاغذ رنگی صورتی برای در آوردن صورت آن استفاده می کنیم و روی کاغذ سفید می چسبانیم و صورت آن را با ماژیک مشکی طراحی می کنیم حالا قسمت پایین کاغذ سفید را مدل نمونه یک سانت یک سانت با قیچی برش می زنیم و لول یا فر می دهیم به سمت بالا حالا یک مستطیل باریک بلند در می آوریم و از آن برای قسمت سیبیل های بابا نوئل استفاده می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است .

کاردستی مدرسه+ بابا نوئل