کاردستی محافظ دفتر+کاردستی مدرسه

کاردستی محافظ دفتر

وقتی کودک ما خودش کاردستی مدرسه درست می کند باید از دور فقط نظاره گر باشیم و این اجازه را بدهیم که خود بتواند کاردستی را با تلاش خود درست کند کاردستی امروز ما محافظ دفتر: برای درست کردن این کاردستی مدرسه ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم ابتدا مدل نمونه […]

ادامه مطلب و دانلود قصه