کاردستی محافظ دفتر

وقتی کودک ما خودش کاردستی مدرسه درست می کند باید از دور فقط نظاره گر باشیم و این اجازه را بدهیم که خود بتواند کاردستی را با تلاش خود درست کند کاردستی امروز ما محافظ دفتر:

کاردستی محافظ دفتر+کاردستی مدرسه

برای درست کردن این کاردستی مدرسه ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم ابتدا مدل نمونه طرح کشیده را می کشیم و آن را باقیچی به صورت دقیق برش می زنیم  و باید مدل نمونه لبه قلب را برش بزنیم تا توی هم برود و یک قلب کامل درست شود  بعد می توانیم با ماژیک یا مداد رنگی روی آن را نقاشی کنیم به صورتی که دوست داریم این کاردستی باعث می شود که لبه دفترمان تا نخورد و این یک کاردستی مدرسه خیلی قشنگ و جذاب است .

کاردستی محافظ دفتر+کاردستی مدرسه