کاردستی مدرسه فرفرک

درست کردن کاردستی باعث می شود خلاقیت کودکانمان بیشتر شود و تلاش ما در این سایت برای کمک کردن به کودکان است که بهترین کاردستی مدرسه و کاردستی مهد را آموزش ببینند و کاردستی امروز ما فرفرک:

کاردستی فرفرک+کاردستی مدرسه

برای درست کردن کاردستی فرفرک ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم ابتدا باید آن را مدل نمونه که به صورت واضح و روشن نشان داده شده است کاغذ رنگی را تا بدهیم به صورت دقیق می توانیم از بزرگتر ها کمک بگیریم حالا از یک کاغذ رنگی سفید برای وسط آن یک دایره در می آوریم و می چسبانیم وبا ماژیک مشکی مدل نمونه آن را به صورت گل در می آوریم  حالا می توانیم از یک نی یا مداد بدون سر استفاده کنیم و با سوزن آن را وصل کنیم حالا از این فرفرک می توانیم برای کاردستی مدرسه که خیلی جذاب و زیبا است استفاده کنیم 

کاردستی فرفرک+کاردستی مدرسه