کاردستی۲۲ بهمن+ شرشره قلبی

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی مدرسه همکاری و تشویق کنند و سعی مادراین سایت آموزش دادن بهترین نمونه های کاردستی مدرسه است و کاردستی ۲۲ بهمن امروز ما شرشره قلبی:

کاردستی ۲۲ بهمن ۱        کاردستی ۲۲بهمن ۲       کاردستی ۲۲بهمن ۳       کاردستی ۲۲بهمن ۴       کاردستی ۲۲بهمن ۵      کاردستی ۲۲بهمن ۶      کاردستی۲۲بهمن ۷

کاردستی22 بهمن+ کاردستی شرشره قلبی

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم حالا کاغذ رنگی را از وسط تا می دهیم و عکس قلب روی آن می کشیم اول یک قلب بزرگ و بعد داخل آن یکی کوچک و باز داخل آن یکی کوچکتر که سه سایز قلب داشته باشیم و بعد با قیچی برش می زنیم و بعد مدل نمونه سه سایز قلب را داخل هم می کنیم و با چسب می چسبانیم می توانیم برای زیبا تر شدن کار از یک نخ رنگی استفاده کنیم و با سوزن مدل نمونه روی قلب ها کوک بزنیم حالا یک شرشره قلبی خیلی زیبا داریم که می توانیم از این شرشره برای ایام دهه فجر استفاده کنیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است .

کاردستی22 بهمن+شرشره قلبی