کاردستی خورشید خانم

همراه ما در این سایت باشید که هدف ما در این سایت آموزش بهترین ها به کودکان شما است و کاردستی مدرسه امروز ، کاردستی خورشید خانم:

کاردستی خورشید خانم+کاردستی مدرسه

برای درست کردن کاردستی مدرسه که خورشید خانم نام دارد احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد داریم اول با کمک بزرگترها عکس خورشید خانم را می کشیم و بعد با قیچی برش می زنیم به طور دقیق و منظم حالا یک قسمت از خورشید را مدل نمونه برش می زنیم و یک لبه را روی لبه دیگر می آوریم و از پشت با چسب می چسبانیم که خورشید خانم ما به صورت برجسته در بیاید حالا با کاغذ رنگی سفیدچشم های خورشید خانم را در می آوریم و با ماژیک مشکی دور گیری می کنیم و دهان را هم با ماژیک مشکی می کشیم و می توانیم برای قشنگ تر شدن کار کل خورشید را با ماژیک مشکی دور گیری کنیم حالا کاردستی مدرسه به نام خورشید خانم آماده است .

کاردستی خورشید خانم+کاردستی مدرسه

هم چنین می توانید از مجموعه بزرگی از کاردستی ها در این سایت دیدن فرمایید. برای مشاهده به بخش کاردستی برای مدرسه مراجعه نمایید.