کاردستی خارپشت مهربان

بچه های گلم ما در این سایت تلاش می کنیم که به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها رو یاد بدهیم پس با ما همراه باشید کاردستی امروز ما خارپشت مهربان :

برای درست کردن کاردستی امروز که می خواهیم با هم یک خارپشت مهربان درست کنیم اول باید یک کاغذ رنگی آماده کنیم و بعد روی آن طرح خارپشت را به کمک بزرگترها بکشیم و با قیچی برش بزنیم تا بدن خارپشت ما آماده شود  بعد از کاغذهای رنگی به چند رنگ دلخواه به صورت شکل نشان داده شده به یک اندازه در می آوریم و روی تیکه پایین یعنی بدن خارپشت به صورت منظم می چسبانیم  بعد از کاغذ رنگی اصلی که بدن خارپشت را درآوردیم دو تا پای کوچولو برای خارپشت مهربان در می آوریم و با چسب می چسبانیم و از کاغذ رنگی مشکی یک دایره متوسط برای دماغ و از کاغذ رنگی سفید برای چشم هایش درست می کنیم و می چسبانیم مدل نمونه تا خارپشت مهربان ما درست شود .

کاردستی خارپشت مهربان+کاردستی مدرسه