خرگوش بازیگوش+ کاردستی بهاری

خرگوش بازیگوش+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما خرگوش بازیگوش: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک برگه آچار یا یک مقوای سفید داریم که مدل نمونه روی برگه آچار با خط کش مرتب خط می کشیم و با قیچی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
گل زرد+ کاردستی بهاری

گل زرد+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما گل زرد : برای درست کردن این کاردستی احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد داریم ابتدا آن را از وسط تا می دهیم و با قیچی آن را مدل نمونه به صورت دو سانت […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
درخت رنگارنگ+ کاردستی بهاری

درخت رنگارنگ+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاری امروز ما درخت رنگارنگ: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم که به صورت یک سانت یک سانت آن را تا می دهیم تا مدل بادبزن در بیاید و بعد از […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
قورباغه زرنگ+ کاردستی بهاری

قورباغه زرنگ + کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما قورباغه زرنگ : برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم که مدل نمونه دست ها وپاها و چشم های آن را بکشیم و با قیچی برش بزنیم و […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
گربه ناقلا+ کاردستی بهاری

گربه ناقلا+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما گربه ناقلا : برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که ابتدا دو تا دایره یکی کوچکتر و یکی دیگر بزرگتر در می آوریم ، کوچکتر را برای صورت […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
چتر رنگی+ گاردستی بهاری

چتر رنگی+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما چتر رنگی : برای درست کردن این کاردستی ابتدا به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه برای زمینه کارمان نیاز داریم و بعد برای درست کردن چتر ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

کفشدوزک خال خالی+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی بهاری ،برای کودک مفید است و کاردستی امروز ماکفشدوزک خال خالی: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی قرمز داریم که با ماژیک روی آن خال خال های نسبتا […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
گلهای رنگی + کاردستی بهاری

گلهای رنگی + کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی باعث می شود خلاقیت کودکانمان بیشتر شود و تلاش ما در این سایت برای کمک کردن به کودکان است که بهترین کاردستی بهاری را آموزش ببینند و کاردستی امروز ما گلهای رنگی: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به فوم سفید داریم که می توانیم بصورت دایره چند تا در بیاوریم […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
گلهای رنگی+ کاردستی بهاری

گلهای رنگی+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی باعث می شود خلاقیت کودکانمان بیشتر شود و تلاش ما در این سایت برای کمک کردن به کودکان است که بهترین کاردستی بهاری را آموزش ببینند و کاردستی امروز ما گلهای رنگی: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به فوم سفید داریم که می توانیم بصورت دایره چند تا در بیاوریم […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
سنجاب بازیگوش+ کاردستی بهاره

سنجاب بازیگوش+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما سنجاب بازیگوش: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی کرم داریم که ابتدا آ ن را به سه قسمت مساوی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه