سنجاقک رنگی+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما سنجاقک رنگی:

سنجاقک رنگی+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ یا مقوای سفید داریم که مدل نمونه طرح سنجاقک را می کشیم و با قیچی به صورت مرتب و منظم در می آوریم و بعد آن را می توانیم به صورت رنگاررنگ ، رنگ کنیم و بعد احتیاج به دو عدد نی نوشابه داریم که مدل نمونه وسط بدن سنجاقک می گذاریم و سر نی ها را به بیرون لا می دهیم که برای شاخک های سنجاقک استفاده می شود و بعد از همان برگه سفید مدل نمونه در می آوریم روی نی قرار می دهیم و با چسب می چسبانیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است.

گلدان گل+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما گلدان گل:

گلدان گل+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم که مدل نمونه از پایین دو سانت ، دو سانت برش بزنیم فقط تیکه بالا را کمی نگه می داریم بعد با دست مدل نمونه آنها را لول می کنیم تا حالت دار شود حالا دو طرف را با چسب بهم می چسبانیم حالا از یک رنگ کاغذ رنگی دیگر یک مستطیل نسبتا باریک در می آوریم ودور گلدانمان می چسبانیم حالا برای درست کردن گلهای داخل آن می توانیم از سه رنگ کاغذ رنگی استفاده کنیم و سه تا دایره کوچک و بزرگ در می آوریم و روی هم قرار می دهیم و با چسب می چسبانیم با ماژیک می توانیم مدل نمونه روی آن طرح بکشیم و برای ساقه آن از نی نوشابه استفاده می کنیم و با منگنه به پشت گل دوخت می کنیم حالا کاردستی بهاره ما حاضر است.

گلدان گل+ کاردستی بهاره

ابر مهربان+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما ابر مهربان:

برای درست کردن این کاردستی ابتدا روی یک مقوا سفید طرح ابر را می کشیم و در می آوریم و با کاغذ رنگی آبی چهار تا مستطیل باریک و بلند در می آوریم و آن را یک سانت یک سانت مدل باد بزن تا می دهیم و آن را باز می کنیم و دو تای آن را کنار ابر برای دستان آن با چسب می چسبانیم و دو تای دیگر آن را برای پاهای آن می چسبانیم و می توانیم برای قشنگ تر شدن کارمان با کاغذ رنگی سفید مدل ابر را دوباره به صورت کوچک بکشیم و پایین پاهای آن اضافه  کنیم و همچنین دوباره با کاغذ سفید دوتا دایره برای چشمان آن که وسط آن را با ماژیک مشکی می کشیم استفاده می کنیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است.

ابر مهربان+ کاردستی بهاره

گل زیبا+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما گل زیبا:

گل زیبا+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی برای زمینه کارمان نیاز داریم حالا با استفاده از یک برگه سفید سه تا مستطیل حدودا ۳ سانتی در می آوریم و مدل نمونه دو طرف آن را با چسب می چسبانیم و با کاغذ رنگی سبز یک نیم دایره در می آوریم و روی برگ اصلی که زمینه کارمان است مدل نمونه با چسب می چسبانیم و دوباره با کاغذ رنگی سبز مدل نمونه برگ های آن را هم می کشیم و برش می زنیم و می چسبانیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است .  

زنبور وزوزی+ کاردستی بهاری

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی بهاره امروز ما زنبور وزوزی :

زنبور وزوزی+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد داریم که ابتدا آن را از وسط تا می دهیم و بعد از طرف بسته هر دو طرف را مدل مثلث تا می دهیم و بعد برگه را باز می کنیم که رد آن دیده شود و بعد هر دو طرف را برعکس به داخل تو می دهیم و بعد با کاغذ سفید دو تا بال برای آن در می آوریم و مدل نمونه با چسب می چسبانیم و بعد طرف دیگر را صورت آن را می کشیم و خط های مشکی آن را با ماژیک می کشیم حالا کاردستی بهاره ما حاضر است.

زنبور وزوزی+ کاردستی بهاره

جوجه کوچولو+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما جوجه کوچولو:

جوجه کوچولو+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ سفید داریم که نصف آن را به صورت یک سانت یک سانت تا می دهیم مدل بادبزن و بقیه آن را مدل نمونه به صورت نیم دایره برش می زنیم حالا با کاغذ رنگی قرمز پاها و تاج و نوک آن را در می آوریم و می چسبانیم و با ماژیک برای آن چشم می گذاریم و تمام بدن آن را به صورت خال خالی نقاشی می کنیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است .

جوجه کوچولو+ کاردستی بهاره

گل نرگس+ کاردستی بهاری

ما در این سایت تمام سعی و تلاش خود را می کنیم که به شما بهترین ها را آموزش دهیم و کاردستی بهاره امروز ما گل نرگس:

گل نرگس + کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک برگه سفید برای زمینه کارمان داریم که مدل نمونه طرح برگ وساقه و گل را می کشیم و می توانیم با مداد رنگی یا آبرنگ آن را رنگ کنیم و بعد روی کاغذ رنگی زرد مدل نمونه طرح گل نرگس را بکشیم و با قیچی آن را برش بزنیم و مدل نمونه آن را مدل دایره ای فرم دهیم و بعد آن را روی کار اصلیمان بچسبانیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است .

گل نرگس + کاردستی بهاره

قلب آویز+ کاردستی بهاره

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی بهاره امروز ما قلب آویز:

قلب آویز+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک مقوا ضخیم داریم که طرح یک قلب را می کشیم و در می آوریم و حالا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم که آن را مدل نمونه ابتدا لول می کنیم و بعد با قیچی مدل نمونه برش می زنیم و حالا روی طرح قلبی که کشیدیم چسب می زنیم و بعد تیکه هایی که در آوردیم یکی یکی روی آن می چسبانیم حالا می توانیم برای قشنگ تر شدن کارمان از کاغذ رنگی دیگر استفاده کنیم و لابه لای آن با چسب بچسبانیم حالا کاردستی بهاره امروز ما آماده است.

قلب آویز+ کاردستی بهاره

قلب کاغذی+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما قلب کاغذی:

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که به صورت مستطیل در می آوریم و مدل نمونه یک طرف آن را گرد و طرف دیگر را از دو طرف تیزمی کنیم و یک سانت یک سانت آن را تا می دهیم و مدل بادبزن و بعد از دو طرف آن را لا می دهیم و با چسب می چسبانیم حالا روی یک کاغذ رنگی دیگر آن را می چسبانیم و دو ر آن را برش می زنیم و حالا یک سیخ جوجه از پشت آن می چسبانیم حالا کاردستی بهاره ما حاضر است .

قلب کاغذی+ کاردستی بهاره

گل کاغذی+ کاردستی بهاره

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی بهاره امروز ما گل کاغذی:

گل کاغذی+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ایتدا احتیاج به یک کاغذ سفید برای زمینه کارمان لازم داریم حالا از یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه که من از رنگ بنفش استفاده کرده ام یک نیم دایره بلند که یک طرف آن صاف باشد در می آوریم و از طرف صاف آن را به اندازه های دقیق مدل نمونه با قیچی برش می زنیم و آنها را فر می دهیم و روی برگه اصلی می چسبانیم حالا از کاغذ رنگی سبز برای ساقه و برگ های آن استفاده می کنیم و از یک رنگ دیگر دایره های کوچک در می آوریم و مدل نمونه بالای گل می چسبانیم برای قشنگ تر شدن کارمان حالا کاردستی بهاره ما حاضر است.

گل کاغذی+ کاردستی بهاره