کاردستی ۲۲ بهمن + کاردستی شرشره مدرسه

هدف ما در این سایت آموزش بهترین ها به کودکان شما است و کاردستی، کاردستی مدرسه با نام شرشره مدرسه مناسب برای کاردستی ۲۲بهمن است:

کاردستی ۲۲ بهمن ۱        کاردستی ۲۲بهمن ۲       کاردستی ۲۲بهمن ۳       کاردستی ۲۲بهمن ۴       کاردستی ۲۲بهمن ۵      کاردستی ۲۲بهمن ۶      کاردستی۲۲بهمن ۷

کاردستی22 بهمن+شرشره مدرسه

برای درست کردن این کاردستی می توانیم از کاغذ رنگی ها با رنگ های متفاوت استفاده کنیم ابتدا کاغذ رنگی را به صورت مستطیل های تقریبا دو سانتی به صورت یک اندازه در بیاوریم و بعد مدل نمونه آن را از وسط تا بدهیم و داخل هم بگذاریم و با منگنه پایین آن را دوخت بزنیم و بعد مدل نمونه دو سر نوار مستطیلی را به صورت قلب با منگنه دوخت می کنیم و این کار را ادامه می دهیم تا به اندازه ای که دوست داریم شرشره ما باشد حالا یک کاردستی مدرسه خیلی جذاب داریم که می توانیم از آن برای ایام دهه فجر استفاده کنیم .

کاردستی22 بهمن+ شرشره مدرسه

کاردستی۲۲ بهمن+شرشره زیبا

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد و از ذهن و تخیل خود استفاده کند که باعث افزایش مهارت‌های آن خواهد شد. پس درست کردن کاردستی مدرسه برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما شرشره زیباست، کاردستی با کاغذ رنگی:

کاردستی ۲۲ بهمن ۱        کاردستی ۲۲بهمن ۲       کاردستی ۲۲بهمن ۳       کاردستی ۲۲بهمن ۴       کاردستی ۲۲بهمن ۵      کاردستی ۲۲بهمن ۶      کاردستی۲۲بهمن ۷

کاردستی22 بهمن+ شرشره زیبا

برای درست کردن این کاردستی ابتدا کاغذ رنگی را به اندازه سه تا مستطیل یک اندازه به صورت نواری در می آوریم و آن را مدل نمونه چهار بار تا می دهیم و بعد طرح قلب را می کشیم و وسط آن را مدل عکس گذاشته شده به صورت دو تا خط کشیده با قیچی برش می زنیم که وقتی آن را باز می کنیم چهار تا قلب تو در تو است و می توانیم چند تا از این نمونه درست کنیم و بعد هر تیکه به وسیله یک مستطیل کوچک به یکی دیگر با چسب وصل کنیم حالا یک کاردستی قشنگ و زیبا داریم که از آن می توانیم در ایام دهه فجر و ۲۲ بهمن استنفاده کنیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی قشنگ داریم. کاردستی با کاغذ رنگی.

کاردستی22 بهمن+شرشره زیبا