کاردستی۲۲ بهمن+شرشره زیبا

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد و از ذهن و تخیل خود استفاده کند که باعث افزایش مهارت‌های آن خواهد شد. پس درست کردن کاردستی مدرسه برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما شرشره زیباست، کاردستی با کاغذ رنگی:

کاردستی ۲۲ بهمن ۱        کاردستی ۲۲بهمن ۲       کاردستی ۲۲بهمن ۳       کاردستی ۲۲بهمن ۴       کاردستی ۲۲بهمن ۵      کاردستی ۲۲بهمن ۶      کاردستی۲۲بهمن ۷

کاردستی22 بهمن+ شرشره زیبا

برای درست کردن این کاردستی ابتدا کاغذ رنگی را به اندازه سه تا مستطیل یک اندازه به صورت نواری در می آوریم و آن را مدل نمونه چهار بار تا می دهیم و بعد طرح قلب را می کشیم و وسط آن را مدل عکس گذاشته شده به صورت دو تا خط کشیده با قیچی برش می زنیم که وقتی آن را باز می کنیم چهار تا قلب تو در تو است و می توانیم چند تا از این نمونه درست کنیم و بعد هر تیکه به وسیله یک مستطیل کوچک به یکی دیگر با چسب وصل کنیم حالا یک کاردستی قشنگ و زیبا داریم که از آن می توانیم در ایام دهه فجر و ۲۲ بهمن استنفاده کنیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی قشنگ داریم. کاردستی با کاغذ رنگی.

کاردستی22 بهمن+شرشره زیبا