کاردستی مدرسه+ماه و خورشید

کاردستی مدرسه+کاردستی ماه و خورشید

کودکان با درست کردن کاردستی می توانند خلاقیت خود را به شما والدین نشان دهند و شما باید آنها را برای ساخت کاردستی تشویق کنید و کاردستی مدرسه امروز ما ماه و خورشید است، این کاردستی را در واقع می توان کاردستی با وسایل آشپزخانه دانست:   برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به […]

ادامه مطلب و دانلود قصه