کاردستی بادبزن هندوانه ای

اگر ما به کودکان خود کمک کنیم و آنها را تشویق کنیم برای درست کردن کاردستی باعث می شود اعتماد به نفس کودک بالا برود و کاردستی امروز ما بابزن هندوانه ای :

برای درست کردن کاردستی امروز به یک کاغذ رنگی سبز و یک کاغذ رنگی قرمز نیاز داریم اول روی کاغذ رنگی قرمز با ماژیک مشکی دایره های کوچک با فاصله می گذاریم و لبه های کاغذ رنگی سبز را هم با ماژیک مشکی مثل خط های کوتاه کنار هم می کشیم .

کاردستی بادبزن هندوانه ای+ کاردستی مهدکودک

باید کاغذ رنگی قرمز کمی کوچکتر از کاغذ رنگی سبز باشد بعد کاغذ رنگی قرمز را با چسب روی کاغذ رنگی سبز می چسبانیم بعد یک سانت یک سانت از چپ و راست تا می دهیم تا آخر که تموم شد حالا از وسط دوباره تا می دهیم با کاغذ رنگی قرمز یک نوار باریک مستطیلی در می آوریم و از وسط رد می کنیم و با چسب می چسبانیم حالا یک بادبزن هندوانه ای زیبا داریم .

کاردستی بادبزن هندوانه ای+کاردستی مهدکودک