کاردستی آکواریم+کاردستی مدرسه

کاردستی آکواریوم

ما باید سعی کنیم وقتی کودکمان کاردستی درست می کند آن را تشویق کنیم چون درست کردن کاردستی مدرسه برای فرزندمان باعث می شود حواس بچه گانه کودک تحریک و فعال شود و کاردستی امروز ما آکواریم : برای درست کردن یک آکواریوم کوچک برای خودمان ابتدا باید مدل عکس گذاشته شده عکس ماهی را […]

ادامه مطلب و دانلود قصه